Reactietermijn ontwerp RES 1.0 afgelopen

Van 27 januari 2021 tot en met 23 februari 2021 kon iedereen reageren op de eerste versie van de RES: de ontwerp RES 1.0, via een formulier op deze website. We willen iedereen bedanken die een reactie heeft achtergelaten. Op dit moment zijn we druk bezig om alle reacties te bundelen in één document. Dit document geven we mee aan de bestuurders die een besluit moeten nemen over de RES.

Het vervolg

Naast het reactieformulier op deze website hebben we consulterende raadsvergaderingen, een klankbordgroep bijeenkomst  met de belangrijkste belangenorganisaties en een webinar voor inwoners georganiseerd. De reacties van deze verschillende partijen bundelen we samen in het document dat we meegeven aan de bestuurders. We vatten alle reacties samen, reageren hierop en beschrijven of en hoe dit wordt meegenomen in de definitieve RES 1.0.

De planning voor de RES 1.0 ziet er als volgt uit:

  • Eind februari/maart: verwerken binnengekomen reacties en waar nodig doorvoeren in de RES 1.0.
  • Begin april: de verantwoordelijk bestuurders in de regio geven de RES 1.0 vrij voor besluitvorming in de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg.
  • Uiterlijk 1 juli moeten alle vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur de definitieve RES 1.0 hebben vastgesteld. De regio dient de RES 1.0 dan in bij het Rijk.

Na de vaststelling van de RES 1.0 start de uitvoering van de RES. Gemeenten gaan onderzoeken hoe ze precies invulling gaan geven aan de afspraken uit de RES 1.0. De RES werken we vervolgens elke twee jaar bij.

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet