Agenda

Bekijk hier alle activiteiten van het Nationaal Programma RES (NPRES)

Activiteiten

Stappen oplevering RES 1.0.

Uitwerken concept RES 1.0
Tot en met december 2020

Uitwerken concept RES 1.0

De vijftien gemeenten, de provincie, het waterschap, Enexis en de klankbordgroep werken samen aan de totstandkoming van de RES 1.0.

Consultatie concept RES 1.0
Januari – maart 2021

Consultatie concept RES 1.0

Inwoners, volksvertegenwoordigers  en de klankbordgroep kunnen reageren op de concept versie van de RES 1.0.

Verwerken reacties
Maart 2021

Verwerken reacties

Verwerken binnengekomen reacties en waar nodig doorvoeren in de RES 1.0.

Vrijgave voor besluitvorming
Begin april 2021

Vrijgave voor besluitvorming

De verantwoordelijk bestuurders in de regio geven de RES 1.0 vrij voor besluitvorming in de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg.

Besluitvorming definitieve RES 1.0
April - juni 2021

Besluitvorming definitieve RES 1.0

Uiterlijk 1 juli moeten alle vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur de definitieve RES 1.0 hebben vastgesteld. 

RES 1.0 indienen bij het Rijk
1 juli 2021

RES 1.0 indienen bij het Rijk

Uiterlijk 1 juli 2021 moet de regio de RES 1.0 indienen bij het Rijk.

© 2023
Created by LR Internet