RES Noord- en Midden Limburg organiseert online bijeenkomst voor inwoners

De eerste versie van de RES (Regionale Energie Strategie) is af: de ontwerp RES 1.0. Inwoners en organisaties in Noord- en Midden Limburg kunnen tot en met 23 februari hierop reageren. Om inwoners en andere geïnteresseerden bij te praten over de RES en de mogelijkheid te geven om vragen te stellen, organiseerden wij op 11 februari een online bijeenkomst. Meer dan 100 geïnteresseerden sloten aan bij het webinar.

Bekijk hier het webinar terug

Toelichting van de RES

In de RES beschrijven we de regionale strategie voor een duurzamer Noord- en Midden Limburg. Een abstract en strategisch document dat een aanvulling is op het lokale energiebeleid dat gemeenten al hebben opgesteld. De RES vormt een belangrijke basis voor de energietransitie in Noord- en Midden Limburg. Daarom vinden we het belangrijk dat inwoners weten wat de RES is en hierop kunnen reageren. Op 11 februari organiseerden we daarom een online bijeenkomst waarin onder andere Thijs Kuipers, bestuurlijk voorzitter van de RES Noord- en Midden Limburg, en programmamanager Michèle Bartels de plannen uit RES toelichtten. Vragen als ‘Wat staat er nu precies in de RES?’ en ‘Hoeveel duurzame energie willen we als Noord- en Midden Limburg opwekken?’ werden beantwoord. Inwoners konden ook zelf vragen stellen. Zo werden er vragen gesteld over de rol van energiecoöperaties en wat de gevolgen zijn van de schaarste op het energienet. 

Hoe kan ik reageren op de RES?

Tot en met 23 februari kun je een reactie indienen via deze pagina. Hier vind je ook de ontwerp RES 1.0, een samenvatting hiervan en meer informatie over de reactieprocedure. Na 23 februari passen we waar nodig de RES 1.0 aan op basis van de binnengekomen reacties. Uiterlijk 1 juli 2021 stellen de vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg de definitieve RES 1.0 vast.

 

Bekijk ook onze pagina met veel gestelde vragen en antwoorden.

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet