RES Noord- en Midden Limburg voorbeeldregio in Nederland

Elk jaar publiceert het Nationaal Programma RES (NPRES) een foto, oftewel een stand van zaken, wat betreft de RES’en in Nederland. Deze foto wordt gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving en is op 7 juli gepresenteerd. Onze regio, RES Noord- en Limburg, wordt aangehaald als positief voorbeeld. De foto laat zien dat er door de veranderende omstandigheden nog veel uitdagingen zijn, maar dat de RES’en in Nederland denken de uitdagingen aan te kunnen.

Afwegingskader en RES als platform
NPRES concludeert dat de RES Noord- en Midden Limburg goede stappen zet in de uitvoering en dat het een grote meerwaarde heeft als platform binnen de energietransitie in Limburg. Veel opgaves worden effectief aangepakt door deze te agenderen en bespreken binnen de RES. 

Grote opgave
Er komt veel op de RES’en in Nederland af, ook op de RES Noord- en Midden Limburg. Omdat de RES in Noord- en Midden Limburg een robuust bouwwerk is, heeft de regio vertrouwen in de toekomst. De aanpak richting de toekomst zal, net zoals in het verleden, ontwikkeld worden met betrokken partijen in de regio. We zijn trots op wat er nu al in Noord- en Midden Limburg is bereikt.

Meer weten over de RES foto? Klik dan hier.

 

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet