RES Noord- en Midden Limburg presenteert resultaten verkenning sociale duurzaamheid

Sociale duurzaamheid. Wat is een sociaal duurzame energietransitie? Hoe doen we dat met elkaar? En hoe geef ik het praktisch handen en voeten? Zomaar een greep uit vragen die bij de RES gemeenten in Noord- en Midden Limburg leven. Sociale duurzaamheid is een vrij abstract begrip, maar wél één van de belangrijkste pijlers van de RES 1.0. De uitdaging: Sociale duurzaamheid concreter invullen en toepasbaar maken in energiebeleid en -projecten.

Om daarvoor te zorgen, verkende de RES NML in samenwerking met Het PON & Telos hoe de RES partners sociale duurzaamheid praktisch handen en voeten kunnen geven in alle onderdelen van de energietransitie in de regio. Nu presenteren zij met trots de uitkomsten van dit onderzoek.

Portefeuillehouder Marij Pollux legt uit: “De RES NML vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen met de energietransitie, kan profiteren en het kan betalen. Dat we iedereen die er belang bij heeft zo vroeg mogelijk betrekken bij het verzamelen van informatie en het maken van keuzes. Zo hebben we sociale duurzaamheid omschreven in de RES1.0. Dat is niet altijd makkelijk: we maken keuzes en die hebben een bepaald effect. Daarom gingen we op zoek naar een verdere invulling van sociale duurzaamheid, om ons zo te helpen in het maken van afwegingen. Met dit onderzoek hebben we een eerste verkenning gedaan.”

De gezamenlijke verkenning werd verdeeld in drie delen: Een theoretische inkadering, het voorleggen van dit kader aan een online research community en het opstellen van handvatten voor het verankeren van sociale duurzaamheid in de praktijk. Hieruit volgde een werkdefinitie van het begrip ‘sociale duurzaamheid’, aanbevelingen voor de RES NML en een drietal matrices voor het sociaal duurzaam vormgeven van beleid en projecten.

Benieuwd naar de resultaten? Middels deze compacte samenvatting nemen wij je graag mee in de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. Laten we samen zorgen voor een sociaal duurzame energietransitie!

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet