RES 1.0 Noord- en Midden Limburg ingediend bij het Rijk!

Twee jaar geleden sloegen Noord- en Midden-Limburg de handen ineen voor een duurzamere regio. Samen hebben ze een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld waarin ze beschrijven hoe de regio meer energie kan besparen, duurzaam kan opwekken en van het gas af kan. Deze strategie is nu door alle vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg vastgesteld en ingediend bij het Rijk die de plannen van de dertig RES-regio’s gaat doorrekenen.

Het document
De RES 1.0 is niet alleen tot stand gekomen door de partners, ook hebben wij de regionale belanghebbenden zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken. Dat hebben wij gedaan door diverse sessies. Ook inwoners konden hun mening geven over de RES 1.0, deze reacties zijn ook meegenomen bij het opstellen van het definitieve document. Dit document is hier in te zien, net zoals een toegankelijke samenvatting. Wij zijn blij met iedereen die heeft bijgedragen aan de definitieve RES 1.0.

Voorbeelden uit de regio
De vele duurzaamheidsprojecten in onze regio maken dat we een vliegende start hebben gemaakt met de energietransitie. Deze positieve energie willen wij vasthouden en vooral ook de versnelling inzetten. Dat is het doel van deze Regionale Energiestrategie. Vandaag willen wij deze projecten in de spotlight zetten, maak kennis met deze projecten in de onderstaande video!

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet