Eerste bijeenkomst klankbordgroep voor nieuwe fase RES

19 mei organiseerden we een klankbordgroep bijeenkomst om de regionale klankbordgroep bij te praten en samen door te kijken naar de nieuwe fase van de RES: het uitvoeringsprogramma.

Klankbordgroep
De RES 1.0 is op dit moment op route ter besluitvorming in de 15 gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Op 1 juli zal deze worden aangeboden aan het National Programma RES. In Noord- en Midden Limburg wordt op dit moment al hard gewerkt aan de vervolgstap: het uitvoeringsprogramma van de RES 1.0. In het uitvoeringsprogramma beschrijven wij hoe we de doelstellingen uit de RES 1.0 willen gaan realiseren. Dit doen we in nauwe afstemming met belangrijke regionale belanghebbenden die zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep.

Nieuwe fase
De nieuwe fase in de RES stelt ons voor nieuwe uitdagingen en de vraag hoe wij deze als regio willen aanpakken. Tijdens de bijeenkomst van 19 mei heeft de projectgroep een toelichting gegeven op het voorliggende proces. Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de klankbordgroep en de werkgroepvoorzitters over de inhoudelijke plannen per thema. Zo zorgen wij ervoor dat de klankbordgroep betrokken wordt in de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma. Bij de totstandkoming van de RES 1.0 hebben we de klankbordgroep ook meerdere malen om advies gevraagd. Hun rol wordt richting het uitvoeringsprogramma alleen maar groter.

Nieuwe samenwerking

Een nieuwe fase vraagt ook om een evaluatie van het voorgaande proces. Daarom hebben wij het tijdens de bijeenkomst ook gehad over de wijze van samenwerking. Hierbij zijn wij ingegaan op de vraag hoe de klankbordgroep betrokken wil blijven bij de RES. In de afgelopen bijeenkomst is er een start gemaakt met de beantwoording. Wij concluderen in ieder geval dat de leden van de klankbordgroep regelmatig bijgepraat willen worden en willen reageren op de plannen van de RES. Daarnaast onderzoeken wij welke samenwerking noodzakelijk is voor een succesvolle uitvoering van de RES. Die vraag gaan wij in de aankomende periode beantwoorden.

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet