De RES Noord- en Midden Limburg presenteert ‘energiestrippenkaart’ lokaal eigendom

“De strippenkaart is het bewijs dat samenwerking echt meerwaarde kan hebben voor het RES-proces: zo komen ideeën tot bloei!”

Daar is ‘ie dan. Bijna 12 jaar na het uitsterven van de Nationale Strippenkaart is daar nu: de allereerste ‘energiestrippenkaart’! Een samenwerking tussen de participatiecoalitie en de RES NML. De strippenkaart staat voor een ludieke manier van kennisdeling en maatwerk, iets wat ontzettend waardevol is binnen de RES-regio’s. Met trots vertelt Andres Bauer, één van de bedenkers van de strippenkaart en lid participatie-coalitie, alles over hoe het idee voor de strippenkaart tot stand kwam én hoe je hem kunt gebruiken.

 

Andres, jij hebt samen met Henk van de Loo vanuit de participatiecoalitie meegewerkt aan deze strippenkaart. Kun je vertellen hoe het idee voor de strippenkaart tot stand kwam? 

“De totstandkoming van het idee heeft eigenlijk meerdere aanleidingen,” begint Andres enthousiast. “Wij zagen dat stakeholders binnen onze participatiecoalitie ontzettend veel inhoudelijke kennis hebben over burgerparticipatie en de realisatie van de RES 1.0. Daarbij hebben we inmiddels veel ervaring op het gebied van burgerparticipatie en het realiseren van projecten; neem bijvoorbeeld de windmolenprojecten in Midden-Limburg. Hier is door energiecoöperaties veel lokaal eigendom gerealiseerd. Die kennis en ervaring willen we ontzettend graag delen met alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg.”

In eerste instantie organiseerde de RESNML in samenwerking met de participatiecoalitie op een klassieke manier workshops en kennissessies. “Maar we kwamen er al snel achter dat de gemeenten in Noord- en Midden Limburg allemaal op hun eigen tempo bezig zijn met de energietransitie,” vervolgt Andres. “Elke gemeente staat ergens anders in het proces en heeft hierdoor andersoortige informatiebehoeften. Dus: er is maatwerk nodig.”

De manier om dat te faciliteren, dachten Mirjam Roorda-Knape, Elwin Dozeman, Sayenne Hermans (RSNML) samen met Henk en Andres, is middels een… strippenkaart? “Een ludiek en opvallend middel!” Lacht Andres. “Elke gemeente kampt met volle agenda’s. Je moet ervoor zorgen dat je opvalt en dat je van de energietransitie een feest maakt. Een strippenkaart is niet bedoeld om te stof te vangen op je bureau: die stop je, net als vroeger, gewoon in je portemonnee! De strippenkaart past ook bij het karakter van de energietransitie: Het is niet alleen een opgave, maar ook een heel leuk en interessant onderwerp om samen aan te werken.”

 

Hoe gebruik je de strippenkaart?

“Eigenlijk precies zoals de originele strippenkaart die we allemaal van vroeger kennen,” vertelt Andres. “Wij hebben veertien belangrijke thema’s in de strippenkaart ondergebracht, die allemaal een ander stadium van de energietransitie verbeelden. Elke strip kun je inleveren voor advies op maat. Je hoeft niet de volgorde van de strips aan te houden, maar kiest de strippen uit die aansluiten bij jouw behoefte. En dan, net als vroeger, vouw je de kaart gewoon dubbel op de strip die jíj nodig hebt!”

De strippenkaart wordt vergezeld door een boekje met uitleg, wat ook direct bedoeld is als een vorm van kennisbundeling. Andres vertelt: “Eigenlijk is alles al een keer verteld en is er over elk thema al van alles geschreven. Maar het is zo’n bulk aan informatie, dat veel mensen moeite hebben met het kaf van het koren scheiden. In het boekje staat alle belangrijkste kennis bij elkaar: bij elk thema vind je QR-codes voor meer informatie. Het is eigenlijk je eigen kleine kennisbijbeltje!”

 

Je mag dus zelf kiezen welke strip het beste bij jouw wensen aansluit. Is de invulling dan helemaal vrij? Of hebben jullie stiekem toch een aanbeveling voor de gebruiker?

“Ja! Eigenlijk is dat direct strip nummer 1, over lokaal eigendom,” vertelt Andres. “Dat is niet voor niets nummer 1: het is de basis. Wij willen iedereen adviseren om sowieso die strip in te leveren, maakt niet uit in welk stadium van de energietransitie jouw gemeente zich bevindt. Alles begint namelijk met besef: beseffen dat lokaal eigendom waardevol is om te implementeren in jouw gemeente. Als je dat niet tot in essentie begrijpt, heb je ook niets aan de andere strippen en kun je niet verder met het vervolgproces. Het belang van lokaal eigendom moet verankerd worden in jouw gemeentelijk beleid en meegenomen worden als belangrijk gedachtengoed. En als dat gelukt is, kun je verder met de uitvoering ervan. En daar helpen wij je bij via de andere strippen!”

 

 

Wat is volgens jou het belang van de strippenkaart?

“Je moet het zo zien,” begint Andres, “burgerparticipatie en lokaal eigendom heeft heel veel voordelen voor een gemeente én voor haar burgers en echt niet alleen op financieel gebied. Deze overtuiging wordt door zowel de participatiecoalitie als de RESNML gedeeld. In Limburg hebben we het voordeel dat we in één provincie van alle scenario’s op het gebied van lokaal eigendom een voorbeeld hebben, zowel gunstig als niet gunstig. En juist uit die voorbeelden kunnen we heel goed leren. Daarom geven we deze ervaringen aan elkaar door via deze strippenkaart.”

De RES NML is er trots op dat onze samenwerking tot een echt fysiek product heeft geleid: een mooi voorbeeld van échte samenwerking tussen partijen. Hoe kijk jij zelf terug op dit proces?

Daar hoeft Andres niet lang over na te denken: “Zeer positief! De strippenkaart is een mooi voorbeeld van een échte coproductie tussen de RES en ons als participatiecoalitie. We zagen samen dat we op zoek moesten naar een nieuw antwoord op de behoeftes van gemeenten. Heel fijn dat we samen net zo enthousiast waren en dat er ook de ruimte was om creatief na te denken over een oplossing. Het is een grote uitdaging voor de RES om stakeholders goed te betrekken. Dit product is het bewijs dat een samenwerking zoals dit echt meerwaarde kan hebben voor het RES-proces: door deze samenwerking kunnen ideeën tot bloei komen.”

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet