Tijdspad

Waar staan we nu?

De definitieve RES: de RES 1.0, dienen we 1 juli 2021 in bij het Rijk. De RES blijft een dynamisch document. Op grond van ervaringen, nieuwe inzichten en nieuwe ontwikkelingen stellen we de RES elke twee jaar bij.

Wat is er technisch mogelijk?

De RES werken we stap voor stap uit. 1 oktober 2020 hebben we de concept versie van de RES ingediend bij het Rijk. Hiermee is de technische fase afgerond. In deze fase hebben we vooral onderzocht wat de technische mogelijkheden in onze regio zijn op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame elektriciteit en duurzame warmte.

Wat is er technisch mogelijk

Wat willen we in onze regio?

Nu zitten we in de maatschappelijke fase. In deze fase gaan we, op basis van de technische mogelijkheden, onderzoeken wat we willen in de regio. Dit doen we samen met volksvertegenwoordigers zoals raadsleden en belangenorganisaties zoals natuurorganisaties en ondernemersorganisaties.

Hoe doen we dit?

Wat willen we in onze regio?
© 2022
Created by LR Internet