Meedoen

Samen keuzes maken

De keuzes die we in de RES maken, hebben invloed op ons allemaal. Daarom willen we maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners betrekken bij deze keuzes. Zo kunnen we hun kennis, ideeën, wensen en inzichten meenemen in onze aanpak. Samen werken we aan een duurzamer Noord- en Midden Limburg!

Meedenken, meepraten en meedoen

Gemeenten zijn lokaal al hard aan de slag om te verduurzamen en betrekken hun inwoners hierbij. De inbreng die gemeenten van inwoners ontvangen, nemen wij mee in de RES. Wil je meepraten over de duurzaamheidsplannen in jouw gemeente? Neem dan contact op met jouw gemeente. Op regionaal niveau gaan we met vertegenwoordigers van inwoners zoals raadsleden in gesprek en met belangenorganisaties zoals natuurorganisaties en ondernemersverenigingen.

Meedenken, meepraten en meedoen

Hoe doen we dat?

Klankbordgroep

We hebben een regionale klankbordgroep opgericht met belangrijke belangenorganisaties zoals de LLTB, MKB Limburg, Natuur en Milieufederatie, Stichting Limburg Landschap, Techniek Nederland en Jong RES. Deze partijen betrekken we actief bij de totstandkoming van de RES. Hun kennis en expertise hebben we hard nodig.

Klankbordgroep RES NML

Volksvertegenwoordigers

Volksvertegenwoordigers zoals raadsleden en provinciale staten betrekken we nauw bij de RES. Hun rol, als vertegenwoordigers van de inwoners in onze regio, is erg belangrijk. Zo zorgen we dat de wensen van inwoners zoveel mogelijk mee worden genomen in onze strategie. We hebben een regionale raadswerkgroep opgezet en organiseren verschillende themasessies voor volksvertegenwoordigers.

Hieronder kijk je de intermezzo’s en sessies voor volksvertegenwoordigers terug.

Volksvertegenwoordigers RES NML

Bekijk onze video's

© 2023
Created by LR Internet