De RES

Wat is de RES?

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-regio’s in Nederland maken ieder een Regionale Energie Strategie (RES) waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren. Noord- en Midden Limburg is een van die regio’s.

Meer weten over de energietransitie in Nederland? Het NPRES (Nationaal Programma Regionale Energie Strategie) heeft een online magazine ontwikkeld waarin inwoners, lokale bestuurders, netbeheerders, wetenschappers en anderen aan het woord zijn over duurzame energie, een schone toekomst en samenwerking. Klik hier om het online magazine te lezen.

Wat is de RES?

RES Noord- en Midden Limburg

De vijftien gemeenten in Noord- en Midden Limburg vormen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden maken we een RES. Hierin onderzoeken we:

  • Hoe we energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken.
  • Waar en hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind.
  • Hoe we stap voor stap van het aardgas af kunnen.
  • Hoe we energie kunnen opslaan en transporteren.

Waarom een RES?

De RES is een samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. De afspraken uit de RES vervangen niet de afspraken die op lokaal niveau al zijn gemaakt. We proberen juist het proces van verduurzaming in de regio te versnellen. De RES verbindt partijen, deelt kennis en kijkt naar uitdagende vraagstukken die we alleen kunnen oplossen door over gemeentegrenzen heen te kijken. Samen maken we haalbare en betaalbare keuzes voor onze regio. Iedereen moet zijn steentje hieraan bijdragen. Goede voorbeelden zijn er gelukkig al volop!

Waarom een RES?

Kansen voor de regio

Deze energietransitie is een opgave, maar zeker ook een kans. Het is goed voor onszelf, onze omgeving en biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven. De opgave is groot, maar het belang nog groter. Door de unieke ligging van onze regio, de sterke onderlinge verbondenheid die Limburgers en Limburg kenmerkt en de wil om te blijven vernieuwen, kunnen wij onze ambities waarmaken. Laten we samen aan de slag gaan!

Kansen voor de regio
© 2023
Created by LR Internet