Waarom een RES?

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. In de RES beschrijven we welke bijdrage we als Noord- en Midden Limburg daaraan gaan leveren.

De opgave is groot, maar het belang nog groter. Onze huidige brandstoffen raken op en de uitstoot van CO2 tast onze omgeving steeds verder aan. We moeten zo snel mogelijk overstappen naar duurzame alternatieven.

CO2 uitstoot omlaag brengen

Deze energietransitie is een opgave, maar zeker ook een kans.

  • We stoten minder CO2 uit waardoor we de verdere opwarming van de aarde beperken.
  • We hoeven minder aardgas te winnen waardoor we de kans op aardbevingen verkleinen.
  • We kunnen in Nederland meer energie zelf opwekken waardoor we minder afhankelijk zijn van andere landen.
  • Het bedrijfsleven krijgt de kans om nieuwe technologieën te ontwikkelen en markten te veroveren.
Opwarming van de aarde tegengaan

De gemeenten in onze regio maken al plannen om stap voor stap over te gaan naar duurzame energie. De plannen uit de RES zijn hier een aanvulling op. We proberen met de RES de verduurzaming in de regio te versnellen. Dit doen we door:

  • Partijen met elkaar te verbinden.
  • Kennis te delen.
  • Door samen naar uitdagende vraagstukken te kijken. Vraagstukken die we alleen kunnen oplossen door over gemeentegrenzen heen te kijken. Bijvoorbeeld de overvolle elektriciteitsnetten. 
Waarom een RES?
© 2023
Created by LR Internet