Inwoners betrekken

We streven ernaar dat minimaal 50% van de zon- en windprojecten in de regio lokaal eigendom is. Dit betekent dat inwoners de kans moeten krijgen om voor minimaal de helft eigenaar te worden van deze projecten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de opbrengsten uit de projecten terecht komen bij de lokale omgeving. Ook als je geen eigenaar bent. In Limburg zijn al veel goede voorbeelden zoals Burgerwindpark Ospeldijk en Windpark Neer.

Naast lokaal eigendom streven we ook naar lokaal medezeggenschap bij zon -en windprojecten. Dit betekent dat inwoners en bedrijven de kans moeten krijgen om mee te praten en te beslissen over duurzame projecten in hun omgeving. Zo kunnen we hun kennis, ideeën, wensen en inzichten meenemen. De komende periode gaan we een handreiking maken voor hoe we lokaal eigendom en lokaal medezeggenschap in praktijk kunnen bereiken.

Inwoners betrekken
Inwoners betrekken
© 2023
Created by LR Internet