Elektriciteit grootschalig en duurzaam opwekken

We willen in 2030 1.200 GWh (gigawattuur) duurzame elektriciteit opwekken. Dit doen we door zonnepanelen op daken, zonnepanelen op land en windprojecten op land. Deze ambitie moet in 2030 behaald zijn en de vergunningen voor deze projecten moeten in 2025 verleend zijn.

Voor die 1.200 GWh zijn ongeveer 70 windturbines (van 5-6 megawatt) of ongeveer 1.600 hectare (circa 2.000 voetbalvelden) aan zonnepanelen nodig. In praktijk zal duurzame energie met zowel zon als wind worden opgewekt.

1,2 Terawattuur opwekken in 2030

Op meerdere plekken in onze regio liggen al zonnepanelen en staan al windmolens (205 GWh). Ook staat er al een aantal nieuwe projecten in de planning (900 GWh). Deze projecten zijn aangedragen door gemeenten. Inwoners worden op lokaal niveau betrokken bij deze projecten. Deze projecten staan alleen nog niet vast. Er moet nog hard worden gewerkt om deze daadwerkelijk te realiseren.

Huidige situatie

De opgave die dan nog overblijft (95 GWh) kunnen we invullen met zonnepanelen op grote daken. Daarvoor zijn genoeg mogelijkheden in onze regio. We maken daarvoor een plan van aanpak.

Om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is op onze energienetwerk voor al deze projecten, maakt Enexis een analyse van de impact op het netwerk.

Toekomstvisie op elektriciteit grootschalig en duurzaam opwekken
© 2023
Created by LR Internet