Duurzaam verwarmen

Nederland heeft de ambitie gesteld om in 2050 alleen nog maar gebruik te maken van duurzame warmte. Dit betekent dat we onze huizen in de toekomst anders gaan verwarmen en niet meer op aardgas kunnen koken. Een hele operatie en daarom pakken we het stap voor stap aan.

In Noord- en Midden Limburg staan veel oude woningen die vaak slecht geïsoleerd zijn. In een slecht geïsoleerd huis heb je meer warmte nodig. Het goed isoleren van woningen is dus de eerste stap.

Verwarmen zonder aardgas

Uit de eerste analyses blijkt extra isolatie in combinatie met een (hybride) warmtepomp voor de meeste woningen de beste oplossing. Een warmtepomp kan in plaats van of in combinatie met je cv-ketel worden gebruikt. De pomp haalt warmte uit de lucht, bodem of grondwater. Een (hybride) warmtepomp heeft wel elektriciteit nodig. Daarvoor moeten we dus meer elektriciteit duurzaam opwekken.

Isoleren en alternatief verwarmen

Daarnaast gaan we andere mogelijkheden zoals restwarmte van fabrieken, warmte uit water (aquathermie), warmte uit zon (zonthermie), warmte uit de aarde (geothermie) en groen gas nog verder onderzoeken. Aardwarmte en groen gas lijken de meeste kansen te bieden voor onze regio. Aardwarmte kunnen we alleen nog niet toepassen omdat er op dit moment wordt onderzocht of dit trillingen in de aarde veroorzaakt.

Geothermie, aquathermie en restwarmte gebruiken

In de RES hebben we eerste analyses gemaakt. Gemeenten maken nu plannen waarin ze aangeven hoe wijken in hun gemeente stap voor stap over kunnen gaan naar duurzame warmte. Dit plan heet een Transitievisie Warmte (TVW). Alle gemeenten moeten dit plan in 2021 af hebben.

Trasitievisie Warmte per gemeente
© 2023
Created by LR Internet