Doorkijk naar 2050

In de RES richten we ons op 2030, maar landelijk zijn ook afspraken gemaakt voor 2050. Daarom kijken we ook alvast vooruit naar 2050. Zo kunnen we inspelen op ontwikkelingen die we nu al zien aankomen. Zoals het gebruik van waterstof en de opslag van elektriciteit in grote batterijen.

Waar staan we in 2050 met verduurzamen

Na 2030 groeit de vraag naar duurzame elektriciteit door. We gaan steeds meer elektrisch rijden en elektrische warmtepompen gebruiken om onze huizen duurzaam te verwarmen. We hebben hiervoor extra zonnepanelen en windmolens nodig. Ook deze groeiende vraag naar duurzame elektriciteit nemen we mee.

Duurzame maatregelen voor 2050
© 2023
Created by LR Internet