Ambities

Op deze pagina vind je een overzicht van de afspraken die we in de RES 1.0 hebben gemaakt. De RES 1.0 is vastgesteld door de colleges van de vijftien deelnemende gemeentes, de Gedeputeerde Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Op 1 juli 2021 is het document ingediend bij het Rijk.

Klik hier om de samenvatting van de RES 1.0 te openen en klik hier om de volledige RES 1.0 te openen.

Hoe gaan we verduurzamen?

De vijftien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis hebben de onderstaande ambities met elkaar afgesproken.

  • De volgende drie pijlers zijn van groot belang in een duurzamer Noord- en Midden Limburg: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren.
  • Door energie te besparen en energie kleinschalig duurzaam op te wekken willen we in 2030 minimaal 25% minder CO2 uitstoten dan in 2015.
  • We kiezen bewust om energiebesparing mee te nemen in onze plannen. Wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden.
  • We willen met grootschalige zon- en windprojecten 1.200 gigawattuur (GWh) duurzame energie opwekken in 2030. De kwaliteit van onze leefomgeving blijven we goed bewaken.
  • We houden er rekening mee dat de behoefte aan duurzaam opgewekte energie blijft groeien. We kijken vooruit naar 2050 om tijdig in te spelen op ontwikkelingen en innovaties.
  • We streven naar minimaal 50% lokaal eigendom bij grootschalige zon- en windprojecten op regionaal niveau. En naar een vorm van lokaal medezeggenschap bij alle projecten.
  • We willen 100% duurzame warmte in 2050 voor alle woningen/gebouwen.

Iedere gemeente onderzoekt hoe ze op lokaal niveau hier invulling aan kan geven. Dit is maatwerk, want iedere gemeente is anders. Neem contact op met jouw gemeente als je meer wilt weten over de lokale duurzaamheidsplannen.

 

Klik op onderstaande buttons om per onderwerp de afspraken uit de ontwerp RES 1.0 te lezen.

© 2023
Created by LR Internet