Activiteiten

Stakeholdersbijeenkomst RES Vooruit

Op 11 mei 2022 organiseert de RES Noord en Midden Limburg RES Vooruit: een bijeenkomst voor regionale belanghebbenden. Verschillende partijen waaronder woningcorporaties, belangenorganisaties en netbeheerders gaan met de RES NML én elkaar in gesprek over de te behalen klimaatdoelen.

Meer informatie >

Terug naar overzicht

Stappen oplevering RES 1.0.

© 2023
Created by LR Internet