Kick-off bijeenkomst RES Noord en Midden Limburg

Een online bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers op woensdag 8 juni en dinsdag 14 juni, van 19:30 tot ca. 20:30.

In Noord- en Midden-Limburg maken wij keuzes op het gebied van duurzame opwek van zon- en windenergie, energie besparing, duurzame warmte en participatie. Onze doelstellingen en ambities zijn geformuleerd in de Regionale EnergieStrategie 1.0 (RES 1.0). Op 1 juli 2021 is de definitieve RES 1.0 Noord- en Midden Limburg ingediend bij het Rijk. Dit document is vastgesteld door alle RES-partners, de 16 gemeenten in Noord- en Midden Limburg, de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg. Maar wat is de RES nu eigenlijk en wat is uw rol hierin? Hoe ziet de regionale samenwerking eruit en waarom is deze regionale samenwerking zo belangrijk?
Omdat wij het belangrijk vinden om u goed te informeren over ons proces, organiseren wij een kick-off bijeenkomst. Dit doen we digitaal, om zoveel mogelijk volksvertegenwoordigers de mogelijkheid te geven om deel te nemen. Aanmelden is mogelijk via het onderstaande formulier.

Bent u erbij?

Aanmelden is mogelijk via het onderstaande formulier. 

Aanmeldformulier kick-off bijeenkomst

Bedrijfsnaam
Ja, ik wil een kopie ontvangen van dit bericht.

* velden zijn verplicht

© 2023
Created by LR Internet